Ilmoittautuminen / Registration

Rekisteröintimaksu
Toimi heti ja hyödynnä aikaisen ilmoittautujan etu!

 • Eliittisarjat 60€ (ilmoittautuminen 31.3.2021 asti)
 • Eliittisarjat 75€ (jälki-ilmoittautuneet)
 • Muut sarjat 35 € (N/M kuntosarjat 25 km)
 • 20€ N/M8
 • 20€ N/M 10-14
 • 30€ N/M 16

Bussikuljetukset Kuusamon Tropiikista lähtöpaikalle 10€ /suunta. Voit varata kyydin ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.


Ilmoittautumislomake »


* Ilmoittautuessani sitoudun noudattamaan kilpailun sääntöjä, toimimaan urheilijana reilun pelin mukaisesti sekä olemaan roskaamatta luontoa. Ilmoittaumiseen sisältyy maksuvelvollisuus.

Suosittelemme henkilökohtaisen vakuutuksen ottamista. Järjestäjä ei vastaa hiihdon aikana tai niiden yhteydessä sattuneista tapaturmista eikä välinerikoista tai kadonneista välineistä. Osallistujan nimi ja seura julkaistaan netissä ja tuloksissa.

Palautamme osallistumismaksuja ainoastaan mahdollisen sairastumisen tai tapaturmatapauksen vuoksi lääkärintodistuksen perusteella.

 

Redgistration fee
Act now and take advantage of the early enrollment!

 • Elite 60€ (before 31.3.2021.)
 • Elite 70€ (after 31.3.2021.)
 •  35 € (W/M Challegers 25 km)
 •  20€ W/M 8
 •  20€ W/M 10-14
 •  30€ W/M 16

Buss transfers from Kuusamon Tropiikki to starting place, 10€/suunta/direction. You can book a buss ride with the registration form.


Registration form »


* I agree to follow the rules of competition, play fair play and not to waste wildlife. Please notice registration is valid once paid.

Organizer recommends insurance to competitor as organizer is not responsible for any personal injuries, damages or lost equipment during ski week. Name and team of cross country skier will be published on Ski Visma Classics Challengers website and on result lists.

Cancellations: registration fee can be returned against certificate made by medical doctor some weeks post event.