Ilmoittautuminen / Registration

Rekisteröintimaksu
Toimi heti ja hyödynnä aikaisen ilmoittautujan etu!

 • Eliittisarjat 40€ (ilmoittautuminen 31.3.2021 asti)
 • Eliittisarjat 65€ (jälki-ilmoittautuneet)
 • Muut sarjat 30 € (N/M kuntosarjat 25 km)
 • 20€ N/M8
 • 20€ N/M 10-14
 • 30€ N/M 16

 


Ilmoittautumislomake »


* Ilmoittautuessani sitoudun noudattamaan kilpailun sääntöjä, toimimaan urheilijana reilun pelin mukaisesti sekä olemaan roskaamatta luontoa. Ilmoittaumiseen sisältyy maksuvelvollisuus.

Suosittelemme henkilökohtaisen vakuutuksen ottamista. Järjestäjä ei vastaa hiihdon aikana tai niiden yhteydessä sattuneista tapaturmista eikä välinerikoista tai kadonneista välineistä. Osallistujan nimi ja seura julkaistaan netissä ja tuloksissa.

Palautamme osallistumismaksuja ainoastaan mahdollisen sairastumisen tai tapaturmatapauksen vuoksi lääkärintodistuksen perusteella.

 

Redgistration fee
Act now and take advantage of the early enrollment!

 • Elite 40€ (before 31.3.2021.)
 • Elite 65€ (after 31.3.2021.)
 •  30 € (W/M Challegers 25 km)
 •  20€ W/M 8
 •  20€ W/M 10-14
 •  30€ W/M 16

 


Registration form »


* I agree to follow the rules of competition, play fair play and not to waste wildlife. Please notice registration is valid once paid.

Organizer recommends insurance to competitor as organizer is not responsible for any personal injuries, damages or lost equipment during ski week. Name and team of cross country skier will be published on Ski Visma Classics Challengers website and on result lists.

Cancellations: registration fee can be returned against certificate made by medical doctor some weeks post event.