Kilpailun johtaja
Matti Tyni 0405704830
mattia.tyni@gmail.com
 
Race director/Hiihtoliitto ry
Hannu Koivusalo 050 407 75 00
hannu.koivusalo@vuokatti.net
 
Kilpailun sihteeri
Aino-Leena Lumpus
050 3203 614
 
Tiedotus ja media /Hiihtoliitto
Petri Voutilainen

040 5339910
petri.voutilainen@taivalkoski.fi

 
Ratamestari
XXXX
 
Poolialue
 
Tekniset asiantuntijat
TDXXX
TDA XXX
Sprintti XXX

Voitelukoppi- ja majoitusvaraukset

Matti Tyni 0405704830
mattia.tyni@gmail.com